تولید انواع آجر نما ، آجر نسوز نما ،کف فرش ، کراف استون ، طرح چوب و آجر نما دکوراتیو

انتخاب آقاي رضا چيني مديريت گروه کارخانجات نماچين به عنوان حامي قوانين انرژي در ساختمان و تقدير توسط معاون وزير راه و شهرسازي آقاي دكتر مظاهريان و رييس مركزتحقيقات مسكن و ساختمان آقاي دكتر شكرچي زاده

انتخاب آقاي رضا چيني مديريت گروه کارخانجات نماچين به عنوان حامي قوانين انرژي در ساختمان و تقدير توسط معاون وزير راه و شهرسازي آقاي دكتر مظاهريان و رييس مركزتحقيقات مسكن و ساختمان آقاي دكتر شكرچي زاده

photo 2016 10 31 13 48 35

photo 2016 10 31 13 48 13